İNTERNET KULLANICILARıNıN GIDA, TEMİZLİK VE KişİsEL BAKıM ÜRÜNLERİNDE SANAL ALIŞ-VERİş YAPMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA

Özet: Günümüzde pazarJamanın temel işlevlerinden birisi olan klasik
değışim yerini bilgisayar aracılığı ile yapılan elektronik alışverişe bırakmaya
başlamıştır. Sanal alışveriş adı verilen bu alışverışi sağlayan internet
ortarnl,klasik pazarlamadaki zaman alan ve mali yük getircn bir çok aşamayı
ortadan kaldırması nedeni ile daha avantajlı gÖzükmektedir.Bu bağlamda çok
sayıda ürünün bir araya getirildiği sanal marketler ortaya çıkmıştır. Aracı
perakendeci olarak faaliyet gösteren,binlerce türden ürünün bir arada bulunduğu
sanal murketlerden alışveriş giderek yaygınlaşmaktadır.
Internet ortamında yapılan bu çalışmada sanal market alışverişi yapan
internet kullanıcılarının temel özelliklerini ortaya koymak,gıda,temizlik ve
kişisel bakım ürünlerinde sanal alışveriş yapma nedenlerini öğrenmek
amaçlanmıştır.